la defensa es un dret

Ariste Martí Advocats es comença a gestar l’any 2001 a les aules de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, quan ens preparàvem per a ser ADVOCADES. Després d’anys de formació tant acadèmica com en la pràctica del Dret, finalment l’any 2013 donem forma a aquell desig i materialitzem, d’aquesta manera, AM’a Ariste Martí Advocats.

que fem
què fem?


DRET CIVIL:


DRET DE SUCCESSIONS – Testaments – Successió Intestada – Acceptació i Adjudicació Herències – Interrogatio in Iure – Partició Herència – Llegítima - Altres Quartes – Fideïcomisos – Planificació Fiscal – Tramitació Impost Successions i altres Tributs.

DRET DE FAMÍLIA – Matrimonial – Parella Estable – Pactes en Previsió de Ruptura i Capitulacions Matrimonials – Separacions judicials – Divorcis – Nul·litats Eclesiàstiques – Procediments de Guarda i Custòdia – Filiacions –Autonomia de la Persona a l’àmbit de la Salut – Incapacitacions – Tuteles i Curateles

PERSONA JURÍDICA

DRETS REALS – Obligacions i Contractes – Compravendes – Donacions – Desnonaments i Arrendaments Urbans

RESPONSABILITAT CONTRACTUAL i
EXTRACONTRACTUAL

PROCEDIMENTS JUDICIALS i EXTRAJUDICIALS

DRET PENAL:


DELICTES – Homicidi i Lesions – Amenaces i Coaccions – Violència de Gènere i Violència Domèstica – contra la Llibertat Sexual – contra la Integritat Moral – contra l’Honor – contra les Relacions Familiars, Impagament de Pensions i Incompliment del Règim de Guarda – contra el Patrimoni – contra els Drets Individuals – contra l’Administració Pública, l’Hisenda Pública i l’Ordre Públic – contra la Seguretat Vial – Falsedats

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

FALTES – contra les Persones – contra el Patrimoni – contra els Interessos Generals – contra l’Ordre Públic

PROCEDIMENTS – DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE - ABREUJATS - SUMARIS - RÀPIDS - FALTES

DRET ADMINISTRATIU:


PROCEDIMENTS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS front les diferents Administracions Públiques

NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

DRET LABORAL:


ACOMIADAMENTS INDIVIDUALS i COL·LECTIUS – ACCIDENTS DE TREBALL
-
Noemi Marti

Noemí Martí Roig

Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Màster en Advocacia Penal, per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Postgrau en Pràctica Jurídica, per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i superació de les proves per a l’obtenció del Diploma d’Aptitud Professional (DAP).

Marta Ariste

Marta Ariste Pomarol

Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Màster en Dret de Família per la Universitat de Barcelona. Màster d’Especialització Tributària pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Altra formació destacada:
"Curs de Pràctica Processal Penal”, impartit per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
"Curs de Dret Penitenciari”, impartit per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
"Curs d’especialització en Violència de gènere”, impartit per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
qui som?
Altra formació destacada:
"L'Impost sobre Successions i Donacions" i "La nova regulació de les successions a Catalunya: aspectes jurídics i fiscals”, impartits pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.
"Dret de Successions" i "Dret Successori - L'herència", impartits per Enfoque XXI (Formació Jurídica Continuada).
"L'autonomia de la Voluntat i el Dret de Successions", impartida per la Universitat de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
"Dret Processal Civil Català", "Curs sobre potenciació d'habilitats comunicatives", "L'execució de sentències: procés d'execució, demanda i oposició, embargaments" i "Curs Pràctic de Litigació Civil", impartits per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
"La prova judicial" impartit conjuntament per les Facultats de Dret de la Universitat Ramon Llull (ESADE), Deusto i Pontificia Comillas (ICADE).
"Curs sobre la successió testada a Catalunya" impartit per la Universitat Abat Oliba CEU.